สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙

โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล
นักเรียน 7 คนชาย ในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนน้ำผุดโพธาราม สพป.ตรัง เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมการปลูกมะละกอ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชมรม Watkhunsit school Citybiek Trang ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพทุกๆวันเสาร์ของสัปดาห์

ห์

กิจกรรมการทำอาหารจานเดียว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


กิจกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
......รายละเอียด.......ขุนสิทธิ์เกมส์ เกมส์กีฬาเ
พื่อสุขภาพ
....รายละเอียด.....

ยินดีต้อนรับสู่ Web KrutuiFino เด็กถนนแพรกสามแยกโรงเรียนห้วยยอดกลึงฯ

สื่อ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 

แบบทดสอบ

สื่อ กรีฑา
 

สื่อคณิตศาสตร์ ป.4
 

ประวัติกีฬาที่น่าสนใจ

สื่อ คณิตศาสตร์ ป.5
 
สื่อวอลเลย์บอล
 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กระบี่กระบอง  
การสร้างเว็บไซด์  
สื่อการงานอาชีพ
สื่อการปลูกมะละกอ
 
  แสดงความคิดเห็น
ครูตุ๋ย

 

 

 

 

 

 

 

BY Krutuicivic
E-Mail Address : tui_tr@hotmail.com and tuicivic1237@gmail.com
10 May, 2016