กรีฑาประเภทลาน (Field )

กรีฑาประเภทลานระกอบด้วยการวิ่งกระโดดไกล การวิ่งกระโดดสูง การทุ่มน้ำหนัก การขว้างจักร และการพุ่งแหลน แต่ละประเภทต้องอาศัยทักษะที่แตกต่างกัน โดยการวิ่งกระโดดไกล ระบบการทำงานของร่างกายระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อต้องมีความสัมพันธ์กัน จะช่วยให้สามารถบังคับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างนิ่มนวลและถูกต้องตามจังหวะที่ต้องการ การวิ่งกระโดดสูงต้องรู้จักจังหวะการกระโดด การสปริงตัวขึ้น การลอยตัวในอากาศ และการลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัย การทุ่มลูกน้ำหนักต้องรู้จักการทรงตัว การกระโดดได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว และการใช้แรงส่งลูกน้ำหนักให้ไปไกลที่สุด การขว้างจักรต้องอาศัยการเหวี่ยงตัว และจังหวะที่ดีในการเหวี่ยงจักร รวมทั้งต้องมีความรวดเร็วว่องไว ประสาทและทักษะในการเคลื่อนไหวดี การพุ่งปล่อยแหลนออกไปในท่าที่ถูกต้องรู้จักจังหวะการวิ่ง การบังคับแหลนควรเรียนรู้ทำความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

การวิ่งกระโดดไกล (Long Jump )

การวิ่งกระโดดไกลมีหลายแบบ เช่น การวิ่งกระโดดไกลแบบงอตัว แบบก้าวขาในอากาศแบบแอ่นตัว ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการวิ่งกระโดดไกลแบบงอตัว ซึ่งมีเทคนิคและกติกาดังนี้

1) เทคนิคการวิ่งกระโดดไกล การวิ่งกระโดดไกลแบบงอตัวนับว่าเป็นท่าพื้นฐานเบื้องต้น เพราะเป็นแบบที่ลอยตัวง่าย ๆ เหมาะกับเด็กหรือผู้ที่ฝึกหัดใหม่ ซึ่งมีเทคนิคโดยทั่วไป ดังนี้

1.1) การวิ่งก่อนกระโดด การวิ่งก่อนการกระโดดจะเริ่มตั้งแต่ก่อนออกวิ่งจนกระทั่งวิ่งไปเหยียบกระดานเพื่อกระโดด ในท่าเตรียมพร้อมก่อนออกวิ่ง ให้ยืนเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่ข้างหน้า อีกเท้าหนึ่งอยู่ข้างหลังโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ยกมือข้างที่อยู่ตรงกันข้ามกับเท้าที่อยู่หน้าขึ้นระดับหน้าผาก ส่วนมืออีกข้างหนึ่งยกขึ้นระดับเอว งอศอกขึ้นข้างหลังเล็กน้อย


ท่าเตรียมพร้อมก่อนออกวิ่ง

ระยะทางวิ่งก่อนการกระโดดสำหรับผู้ฝึกหัดใหม่นั้นไม่ควรเกิน 20 เมตร ผู้วิ่งจะต้องวิ่งเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงความเร็วสูงสุด

เพื่อให้มีกำลังในการกระโดดมากขึ้น มีการทรงตัวที่ดี มีจังหวะและความแม่นยำในการเหยียบไม้กระดานเริ่มกระโดดได้อย่างถูกต้อง จึงควรกำหนดช่วงระยะทางและอัตราความเร็ว ในการวิ่งโดยทั่วไปนิยมแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 จากจุดเริ่มต้นไปประมาณ 4 เมตร ใช้ความเร็วในการวิ่งประมาณ ครึ่งหนึ่ง ของความเร็วสูงสุด

ช่วงที่ 2 ระยะทางต่อจากระยะทางช่วงแรกไปอีกประมาณ 6 เมตร ใช้ความเร็วในการวิ่งประมาณ 3 ใน 4 ส่วน ของความเร็วสูงสุด

ช่วงที่ 3 ระยะทางต่อจากช่วงที่สองจนถึงกระดานเริ่มกระโดดประมาณ 10 เมตร ใช้ความเร็วในการวิ่งประมาณ 95 – 100 % ของความเร็วสูงสุด

นอกจากการกำหนดระยะทางวิ่งดังที่กล่าวมาแล้ว นักเรียนอาจจะกำหนดโดยวิธีหาระยะก้าววิ่งก่อนเริ่มกระโดด ทั้งวิธีกำหนดระยะทาง และวิธีหาระยะก้าววิ่งก่อนเริ่มกระโดด โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ดังนี้

     • เพื่อให้วิ่งตามทางวิ่งได้ถูกต้องตามระยะก้าวและกำลังแรงที่มีอยู่ ตลอดจนช่วงก้าวขาที่ตนถนัดโดยไม่ลังเลใจ
     • เพื่อให้วิ่งมาเหยียบกระดานเริ่มได้พอดีโดยไม่ขาดหรือเกิน การเหยียบกระดานเริ่มได้พอดีย่อมมีส่วนช่วยให้กระโดดได้ไกล
     • เพื่อให้หยุดยั้งหรือกลับตัวได้ทัน ถ้าหากเหยียบที่หมายไม่ตรงตามจุดที่กำหนดไว้ แสดงว่าจะต้องเหยียบที่กระดานเริ่มไม่ตรงเช่นเดียวกัน

    วิธีหาระยะก้าวก่อนเริ่มกระโดดควรกำหนดที่หมายและวิ่งเหยียบที่หมายไว้ 3 แห่ง ดังนี้

    
  

สิ่งที่ควรจำไว้ คือ เท้าที่เหยียบกระดานเริ่มกระโดดครั้งสุดท้าย ควรเป็นเท้าที่เหยียบที่หมายที่ 1 และที่ 2 ด้วย ที่หมายทุกแห่งต้องทำไว้ให้เห็นชัดเจน วิธีการวิ่งด้วยการหาระยะก้าวก่อนการกระโดด มีดังนี้
เริ่มออกวิ่งจากที่หมายที่ 1 ไปสู่ที่หมายที่ 2 ด้วยการค่อย ๆ เพิ่มความเร็วขึ้นเป็นลำดับจนถึงที่หมายที่ 2 จำนวนก้าวของระยะที่หมายที่ 1 ถึงที่หมายที่ 2 นี้ ย่อมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะเร่งความเร็วได้สูงสุดจะต้องใช้กี่ก้าว เช่น นาย ก. วิ่งจากที่หมายที่ 1 ถึงที่หมายที่ 2 ได้ 8 ก้าว ก็หมายความว่า นาย ก. ต้องวางที่หมายที่ 1 ห่างจากที่หมายที่ 2 เป็นระยะ 8 ก้าว แต่ถ้านาย ข. ทำได้ 12 ก้าว ก็หมายความว่า นาย ข. ต้องว่าที่หมายที่ 1 ห่างจากที่หมายที่ 2 เป็นระยะ 12 ก้าว และก้าวสุดท้ายเท้าซ้ายซึ่งเหยียบที่หมายที่ไปสู่ที่หมายที่ 1 จะไปเหยียบที่หมายที่ 2 พอดี

จากที่หมายที่ 2 ไปสู่ที่หมายที่ 3 ในช่วงระยะนี้ให้วิ่งรักษาความเร็วให้คงที่ไว้ จำนวนก้าวในช่วงนี้ส่วนมากจะใช้ 6 ก้าว ซึ่งทำให้เท้าซ้ายเหยียบที่กระดานเริ่มพอดี

                                           วิธีหาระยะก้าววิ่งเหยียบกระดานก่อนเริ่มกระโดดจะทำได้ดีขึ้นอยู่กับการขยันฝึกซ้อม มีความแข็งแรง มีความเร็ว ความอดทน และก้าวเท้าสม่ำเสมอ                                            เมื่อทดลองวิ่งหลาย ๆ ครั้งแล้ว ถ้าหากวิ่งมาแล้วเหยียบที่หมายไม่ตรงให้ปรับปรุงแก้ไข โดยการขยับจุดที่หมายเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความเหมาะสม

1.2) การกระโดดขึ้นจากพื้น เมื่อวิ่งมาด้วยความเร็วสูงสุด ลำตัว ศีรษะ หน้าอก อยู่ในลักษณะตั้งตรง ก้าวสุดท้ายที่จะเหยียบกระดานเริ่มนี้ให้ก้าวยาวกว่าเดิมเล็กน้อย เมื่อส้นเท้าจรดพื้นริมกระดานเริ่มนั้น เท้าเกือบตึง ต่อจากนั้นให้งอเข่าเล็กน้อย จังหวะติดต่อกันนั้นน้ำหนักตัวจะเคลื่อนไปข้างหน้าตามแรงส่งที่วิ่งมา ฝ่าเท้าจะตบกระแทกกระดานเริ่ม สปริงข้อเท้าและถีบส่งขึ้นด้วยปลายเท้าในลักษณะเขย่งเต็มที่ ส่วนเท้าอีกข้างหนึ่งงอเข่า ยกขาท่อนล่างขึ้นพร้อมที่จะเหวี่ยงสลับกันกับขาที่ใช้ก้าวเพื่อช่วยในการทรงตัว ขาข้างที่เหวี่ยงนำจะเหวี่ยงขึ้นในลักษณะงอเข่า ขณะที่ตัวลอยขึ้นพยายามให้ตัวตั้งตรง


การเหยียบกระดานเริ่ม

1.3) การลอยตัวในอากาศ ขณะเหวี่ยงขานำขึ้นเข่าจะงอและส่งตัวขึ้นจากพื้นด้วยขาข้างที่เหยียบกระดานเริ่ม แขนจะเหวี่ยงไปข้างหน้าให้สัมพันธ์กับขา ตามองไปข้างหน้าขนานกับพื้นและกระตุกเข่าขึ้นมาข้างหน้ารวบชิดกับขาข้าที่เหวี่ยงนำซึ่งคอยอายู่แล้ว

1.4) การลงสู่พื้น ขณะที่ลำตัวเริ่มทำมุมตกลงสู่พื้นให้เหยียบขาทั้งสองไปข้างหน้าให้มากที่สุด โดยไม่เหยียดเอว แขนทั้งสองจะเหวี่ยงไปข้างหน้าทันที ที่ส้นเท้าทั้งสองสัมผัสพื้นทรายให้เหวี่ยงแขนทั้งสองไปข้างหลัง แล้วก้มตัวไปข้างหน้าโดยเร็วพร้อมกับงอเข่า พับเอว เหวี่ยงแขนไปข้างหน้าตามลำดับ

ท่าการลงสู่พื้นควรเน้นและฝึกหัด คือ พยายามเหยียดเท้าไปข้างหน้าด้วยการเหยียดเข่าส่วนเอวยังคงพับและเหวี่ยงแขนกลับหลัง เพื่อให้ตัวโน้มไปข้างหน้ามากที่สุด

ภาพแสดงเปรียบเทียบการลงสูพื้นที่เสียเปรียบ (ท่าเงาดำเป็นการลงสู่พื้นที่เสียเปรียบ)

ลักษณะท่าทางการวิ่งกระโดดไกลแบบงอตัว

2) กติกาในการแข่งขันเบื้องต้น การทำผิดกติกาของผู้เข้าแข่งขัน มีดังนี้

    • ล้ำกระดานกระโดดด้วยส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ไม่ว่าจะกระโดดหรือไม่ก็ตาม
    • กระโดดจากนอกกระดานเริ่มนอกปลายสุดด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะล้ำเส้นเริ่ม หรือก่อนถึงเส้นเริ่มในแนวของเส้นเริ่มที่ยื่นออกมา
    • ถูกพื้นภายนอกหลุมทรายก่อนที่จะลงสู่หลุมทราย
    • หลังจากการกระโดดสมบูรณ์แล้วเดินย้อนกลับมาทางกระดานเริ่ม
    • ใช้ท่ากระโดดแบบลังกาหน้า

   ทิศทางการวิ่ง
   ผิดกติกา เท้าล้ำกระดานเริ่มกระโดด

   ทิศทางการวิ่ง
   ถูกกติกา เท้าไม่ล้ำกระดานเริ่มกระโดด หรือกระโดด ก่อนถึงกระดานเริ่ม


  3) แบบฝึกทักษะการวิ่งกระโดดไกล

              3.1. วิ่งจากกรวย กระโดดข้ามกล่องที่วางชิดกัน 2 กล่อง ลงสู่พื้นบนเบาะ

3.2. วิ่งจากกรวยกระโดดข้ามกล่องที่วางซ้อนกัน ลงสู่พื้นบนเบาะ

 

 

กลับหน้าแรกกลับบทเรียน