ทุ่มลูกน้ำหนัก (Shot Putting )

การทุ่มลูกน้ำหนักเป็นกรีฑาประเภทลานอีกชนิดหนึ่ง ผู้เล่นหรือผู้แข่งขันแต่ละคนจะต้องลูกน้ำหนักที่มีน้ำหนักเท่าๆกัน ภายในพื้นที่วงกลมที่ราบเรียบตามกติกากำหนดไว้ โดยทุ่มตรงออกไปข้างหน้า ผู้ที่ทุ่มได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะ

1) เทคนิคในการทุ่มลูกน้ำหนักการทุ่มน้ำหนักมีทั้งการยืนอยู่กับที่ทุ่มลูกน้ำหนักและการเคลื่อนที่ทุ่มน้ำหนัก จะขอยกตัวอย่างการทุ่มน้ำหนักแบบอยู่กับที่ การยืนอยู่กับที่ทุ่มลูกน้ำหนักมีเทคนิคดังนี้

1.1) การถือลูกน้ำหนัก การถือลูกน้ำหนักที่ี่ถูกต้องตามวิธีการ มีส่วนช่วยในการทุ่มลูกน้ำหนักไปข้างหน้าได้ไกลขึ้น วิธีถือลูกน้ำหนักโดยทั่วไปมีอยู่ 3 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ถือลูกน้ำหนักโดยใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง อยู่ด้านหลังของลูกน้ำหนัก นิ้วทั้งสามแยกห่างจากกันพอสมควร นิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยช่วยประคองลูกอยู่ด้านข้าง นิ้วก้อยงอเล็กน้อยลูกน้ำหนักอยู่ที่โคนนิ้วที่กางออก การถือลูกน้ำหนักวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่มีนิ้วมือยาว

วิธีที่ 2 ถือลูกน้ำหนักโดยใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง อยู่ด้านหลังของลูกน้ำหนัก นิ้วทั้งสามแยกห่างจากกันพอสมควร นิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยช่วยประคองลูกอยู่ด้านข้างลูกน้ำหนักอยู่ที่โคนนิ้วทุกนิ้ว การถือลูกน้ำหนักวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่มีนิ้วมือยาวปานกลาง

วิธีที่ 3 ถือลูกน้ำหนักโดยใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยอยู่ด้านหลังของลูกน้ำหนัก นิ้วหัวแม่มือช่วยประคองลูกไว้ ลูกน้ำหนักจะอยู่ต่ำลงมาทางฝ่ามือมากกว่าวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 การถือลูกน้ำหนักวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่มีมือเล็กหรือนิ้วมือสั่น

1.2) การยืนเตรียมทุ่ม การแข่งขันทุ่มลูกน้ำหนักผู้ทุ่มต้องยืนและทุ่มภายในวงกลมตามกติกากำหนดไว้ สมมุติว่าทุ่มด้วยมือขวา เริ่มต้นด้วยการหยิบลูกน้ำหนักด้วยมือซ้าย(เพื่อสงวนกำลังของมือขวาไว้) วางลงบนมือขวาถือลูกน้ำหนักวางทาบที่ใต้ขากรรไกร คือระหว่างคอกับไหล่ หันฝ่ามือไปข้างหน้าใช้แก้มแนบกระชับไว้ตลอดแขนจนถึงปลายนิ้ว ไม่เกร็ง แบะข้อศอก ยืนหันข้างซ้ายให้ทิศทางที่จะทุ่มเหยียบแขนข้างที่ไม่ได้ทุ่มไปข้างหน้า มือสูงกว่าระดับไหล่ เท้าขวาแยกห่างจากเท้าซ้ายประมาณ 1 ช่วงไหล่ ปลายเท้าขนานกัน


ตำแหน่งของลูกน้ำหนัก และลักษณะท่าทางการยืนเตรียมทุ่ม

1.3) การเคลื่อนไหวก่อนทุ่ม เมื่อยืนเตรียมพร้อมแล้วให้โน้มตัวไปหาเท้าขวา ย่อเข่าขวางอแขนซ้ายมาด้านหน้า น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวา ยกส้นเท้าซ้ายขึ้นเล็กน้อย พร้อมกับบิดไหล่ สะเอวข้างขวาต่ำลง ให้ลูกน้ำหนัก เข่า และปลายเท้าขวาอยู่บนเส้นดิ่งเดียวกัน

1.4) การทุ่ม เริ่มจากการโล้น้ำหนักตัวไปยังทิศทางที่จะทุ่ม พร้อมกับเหยียดเข่าขวาขึ้น บิดไหล่ สะเอว แอ่นหน้าอกและดันลูกน้ำหนักออกจากซอกคอเฉียดปลายคางไปข้างหาหน้าทำมุม 45 องศา เหยียดแขนดันลูกน้ำหนักไปให้สุดแขนอย่างแรงและส่งตามด้วยเท้าขวาโดยฉับพลันขณะเดียวกันแขนซ้ายและไหล่ซ้ายจะเหวี่ยงกลับไปข้างหลัง

ลักษณะท่าทางการยืนทุ่มอยู่กับที่(มองจากด้านข้าง) การยืนทุ่มอยู่กับที่(มองจากด้านหน้า)

1.5) การทรงตัวหลังการทุ่ม เมื่อทุ่มลูกน้ำหนักไปแล้วให้กระโดดลอยตัวด้วยแรงส่งของเท้าขวา โดยใช้เท้าก้าวไปในลักษณะกระโดดเล็กน้อยแทนที่เท้าซ้าย แล้วลงสู่พื้นด้วยปลายเท้าขวาพร้อมกับย่อเข่า แขนซ้ายที่เหวี่ยงไปข้างหลังกางออกเล็กน้อยเพื่อช่วยในการทรงตัว ตามองลูกน้ำหนักที่ทุ่มไป

การยืนทุ่มลูกน้ำหนักขณะอยู่กับที่ และการทรงตัวหลังการทุ่ม

 

เสริมสาระ

เทคนิคการทุ่มลูกน้ำหนัก

   • ขณะเคลื่อนที่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเริ่มจะดันลูกน้ำหนักออกจากซอกคอ น้ำหนักตัวจะอยู่บนเท้าขวาตลอด
   • หน้าจะไม่หันไปสู่ทิศทางทุ่ม จนกว่าจะเริ่มดันลูกน้ำหนักออกจากซอกคอจึง
    เริ่มหันหน้าไปพร้อกับดันลูกน้ำหนักออกไป
   • ตลอดเวลาของการเคลื่อนที่ ลูกน้ำหนักจะไม่หลุดจากซอกคอ การผลักดันลูกจะเริ่มผลักออกจากซอกคอในบริเวณใต้ขากรรไกร

 

2) กติกาการแข่งขันเบื้องต้น

   • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเริ่มต้นทุ่มจากท่านิ่งภายในวงกลม ไม่อนุญาตให้วิ่งหรือกระโดดเข้าไปในวงกลม แต่อนุโลมให้ผู้แข่งขันสัมผัสกับด้านในของขอบวงกลม และกระดานหยุดได้
   • ลูกน้ำหนักจะทุ่มออกไปจากไหล่ ด้วยมือข้างเดียวเท่านั้น
   • เมื่อผู้เข้าแข่งขันยืนเพื่อเตรียมทุ่มในวงกลม ลูกน้ำหนักจะติดอยู่ที่คอหรือคางและมือต้องไม่ลดต่ำไปกว่านี้ ในขณะที่ทุ่มออกไป ห้ามเงื้อลูกน้ำหนักออกจนเลยแนวไหล่
   • ห้ามใช้เครื่องช่วยใด ๆ เช่น ใช้เทปพันนิ้วมือ 2 นิ้วหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน เว้นแต่ในกรณีที่ใช้เพื่อปิดบาดแผลเท่านั้น
   • ห้ามสวมถุงมือทำการแข่งขัน
   • เพื่อช่วยให้จับลูกน้ำหนักได้ดีขั้น ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้สารที่คณะกรรมการระบุว่าไม่ผิดกติกาทาบนฝ่ามือได้
   • เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่ข้อมือ ผู้เข้าแข่งขันใช้ผ้าพันยึดที่ข้อมือได้
   • เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันอาจคาดเข็มขัดหนังหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมได้
   • ผู้เข้าแข่งขันจะฉีดหรือโรยสารใด ๆ ลงในบริเวณวงกลมหรือบนพื้นรองเท้าของตนเองไม่ได้
   • ถือเป็นการผิดกติกา ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสกับขอบบนของวงกลมขอบบนของที่ยันเท้าหรือพื้นนอกวงกลม


   การทุ่มลูกน้ำหนักที่ผิดกติกา

   • ในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะขอหยุดการแข่งขันก็ได้ แม้ว่าจะเริ่มไปแล้วก็ตามโดยวางลูกทุ่มน้ำหนักลงภายนอกหรือภายในวงกลมก็ได้ หรือถ้าจะเดินออกจากวงกลมให้ก้าวเท้าออกทางด้านหลัง จากนั้นจะกลับเข้าไปในวงกลมในท่านิ่งและเริ่มต้นทำการแข่งขันต่อไปก็ได้
   • ผลการแข่งขันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ลูกทุ่มน้ำหนักที่ทุ่มไปจะต้องตกลงอย่างสมบูรณ์ ภายในขอบด้านในของรัศมีของการทุ่ม


   ภาพแสดงจุดตกของลูกน้ำหนักในรัศมีที่ถูกและผิดกคิกา

   • ผู้เข้าแข่งขันจะออกจากวงกลมไม่ได้ จนกว่าลูกน้ำหนักจะตกถึงพื้นแล้ว โดยออกทางครึ่งหลังซึ่งมีเส้นสีขาวเขียนไว้ เส้นนี้จะต่อจากเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมออกไปนอกวงกลมทั้งสองข้าง
   • ลูกน้ำหนักที่ทุ่มไปแล้วต้องถือกลับมาที่วงกลม ห้ามทุ่มกลับมา


   เสริมสาระ

   น้ำหนักของลูกเหล็ก
   ลูกเหล็กสำหรับนักกีฬาชาย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร และหนัก 7.26 กิโลกรัม
   ส่วนนักกีฬาหญิง ลูกเหล็กหนัก 4 กิโลกรัม และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร

   3 ) แบบฝึกทักษะการทุ่มลูกน้ำหนัก


   1. วางยางรถจักรยานเป็นแถวห่างกันตามสมควรผู้เล่นยืนหลังเส้นทุ่มถุงทรายหรือลูกน้ำหนักให้ลงในวงล้อรถ ตามหมายเลขที่กำหนด

   2. วางยางรถจักรยานเป็นแถวมีหลายเลขกำหนดไว้ ผู้เล่นยืนหลังเส้น ทุ่มถุงทรายหรือลูกน้ำหนักคนละ 3 ครั้ง หรือเล่นเป็นทีมทุ่มลูกคนละ 1 ครั้ง นำคะแนนมาสะสมใครหรือทีมใดมีคะแนนมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

    

กลับหน้าแรกกลับบทเรียน