ขว้างจักร (Throwing a Discus )

การขว้างจักรเป็นกรีฑาประเภทลานอีกชนิดหนึ่ง ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องขว้างจักรออกจากพื้นที่ภายในวงกลมให้จักรไปตามทิศทางตามกติกากำหนดไว้ ผู้ที่ขว้างจักรได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะ

1) เทคนิคในการขว้างจักร การขว้างจักรมีทั้งการยืนอยู่กับที่ และการหมุนตัวขว้างจักรมีเทคนิคดังนี้

1.1 ) การจับจักร การจับจักรก่อนขว้าง ควรเลือกจับจักรตามความถนัดความยาว และ ความแข็งแรงของนิ้วมือซึ่งมีวิธีการจับจักรดังนี้

วิธีที่ 1

ทาบฝ่ามือลงบนจักร กางนิ้วแยกจากกัน งอปลายนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย ตรงข้อสุดท้ายของทุกนิ้วยึดขอบจักรไว้ นิ้วหัวแม่มือวางทาบแนบกับจักรกดไว้ใกล้ขอบจักร ในลักษณะประคองไว้เบา ๆ จุดศูนย์กลางของจักรอยู่บนฝ่ามือพอดี ข้อมือแนบติดกับขอบบนของจักรโดบงอข้อมือไว้เสมอ แม้ว่าจะเหวี่ยงจักรอย่างไรก็ตาม แต่ต้องไม่เกร็งส่วนใด

วิธีที่ 2

ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีที่ 1 เพียงแต่ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเรียงชิดติดกันส่วนนิ้วนางกับนิ้วก้อยแยกห่างออกไป นิ้วหัวแม่มือวางแนบกับจักรกดไว้ใกล้ขอบจักรในลักษณะประคองไว้เบา ๆ จุดศูนย์กลางของจักรอยู่บนฝ่ามือพอดี ข้อมือแนบติดกับขอบของจักร การจับจักรทั้งวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 เหมาะสำหรับบุคคลที่มีนิ้วมือยาวและแข็งแรง

วิธีที่ 3

ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีที่ 1 คือ ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย แยกห่างออกจากกันพอถนัด แต่ให้กางนิ้วหัวแม่มือออกมาก ๆ และวางทาบแนบไปกับจักร ในลักษณะประคองไว้เบา ๆ โดยให้จุดศูนย์กลางของจักรวางอยู่บนฝ่ามือพอดี การจับจักรวิธีนี้เหมาะกับบุคคลที่มีนิ้วมือยาวปานกลางหรือนิ้วมือสั้น

วิธีที่ 4

ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย แยกออกจากกันพอถนัด ให้ขอบจักรอยู่ที่ข้อสุดท้ายของนิ้วทั้งสี่นิ้ว หัวแม่มือกางออกเล็กน้อย วางทาบแนบไปกับจักรให้ขอบจักรด้านบนแตะที่แขนเหนือข้อมือพยายาม หักข้อมือไม่ให้ฝ่ามือถูกจักร การจับจักรแบบนี้เหมาะกับบุคคลที่มีนิ้วมือสั้น

1.2) การยืนเตรียมตัวก่อนขว้างจักร ตามปกติผู้แข่งขันขว้างจักรจะต้องเข้าไปยืนอยู่ในพื้นที่ของวงกลมตามที่กติกากำหนดไว้ แต่สำหรับการเรียนของนักเรียนอาจจะขีดเส้นหรือทำเครื่องหมายที่เริ่มขว้างจักรไว้ก็เพียงพอแล้ว ถ้าจับจักรด้วยมือขวา ให้ยืนหันไหล่ซ้ายไปในทิศทางที่จะขว้าง เท้าซ้ายอยู่ชิดขอบในด้านหน้าวงกลม เท้าขวาแยกห่างจากเท้าซ้ายประมาณ 1 ช่วงไหล่

1.3) การเหวี่ยงจักร การเหวี่ยงจักรควรฝึกหัดเหวี่ยงจักรอยู่กับที่ผ่านหน้าไปมาในลักษณะคว่ำมือให้คล่องแคล่วโดยไม่เกร็ง
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จนสามารถบังคับจักรได้ดีโดยไม่รู้สึกว่าจักรหลุดออกจากมือไปเสียก่อน อาจใช้สายหนังรัดจักรติดกับมือแล้วเหวี่ยงผ่านหน้าไปมา ฝึกทำหลาย ๆ ครั้ง จนเกิดความเคยชินกับจักร

การฝึกหัดเหวี่ยงจักรให้เคยชินกับมือ

1.4) การปล่อยจักร เมื่อเริ่มเหวี่ยงจักรไปข้างหลังให้ย่อเข่าทั้งสองลง เข่าขวาจะแบะออก พร้อมกับบิดลำตัวตามไปเล็กน้อย จักรเหวี่ยงไปข้างหลังสูงระดับไหล่ และคว่ำฝ่ามือ เมื่อสุดจังหวะที่เหวี่ยงไปข้างหลังแล้วให้เริ่มขว้างจักร โดยเหยียดเท้าขวาและเท้าซ้าย (อาจก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าประมาณครึ่งก้าว) พร้อมกับเหวี่ยงจักรไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในลักษณะคว่ำฝ่ามือ โดยใช้กำลังส่งจากการบิดไหล่ สะโพก แขนตึง แอ่นหน้าอก แขนซ้ายและไกล่ซ้ายต้องหมุน พร้อมทั้งวาดแขนซ้ายไปข้างหลัง จักรจะทำมุมเหวี่ยงเฉียงขึ้นข้างหน้าประมาณ 30 องศา เมื่อจักรมาถึงระดับหน้าก็ปล่อยทำมุมขึ้นไปประมาณ 40 องศา ซึ่งอาศัยแรงช่วยส่งจากปลายเท้าขวา การบิดไหล่และสะโพก

1.5) การทรงตัวเมื่อขว้างจักรไปแล้ว เมื่อปล่อยจักรหลุดจากมือไปแล้วให้ก้าวเท้าขวามาแทนเท้าซ้ายทันที อาจใช้การกระโดดเปลี่ยนเท้ามาข้างหน้าก็ได้

ลักษณะท่าทางการขว้างจักรและการทรงตัวเมื่อขว้างจักรไปแล้ว


ลักษณะการขว้างจักรอยู่กับที่ (มองจากด้านหน้า) และ การขว้างจักรออกไปจักรจะหมุนตามเข็มนาฬิกา

2.) กติกาการแข่งขันเบื้องต้น

   • ผู้เข้าแข่งขันจะใช้ท่าใดขว้างจักรก็ได้ หรือจะหมุนตัวกี่รอบก็ได้ ถ้าการกระทำนั้นไม่ผิดกติกา แต่จักรจะต้องขว้างออกไปจากวงกลมและเริ่มต้นขว้างจากท่านิ่ง อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันสัมผัสขอบด้านในของวงกลมได้
   • ห้ามใช้เครื่องช่วยเหลือใด ๆ เช่น ใช้เทปพันนิ้วมือ 2 นิ้ว หรือมากกว่าเข้าด้วยกัน ไม่อนุญาตให้ใช้เทปพันมือนอกจากในกรณีที่ใช้ปิดบาดแผลเท่านั้น
   • ห้ามสวมถุงมือทำการแข่งขัน
   • เพื่อช่วยให้การจักจักรได้ดีขึ้นผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้สารที่ไม่ผิดกติกาทาบนมือได้
   • เพื่อป้องกันกระดูกสันหลังบาดเจ็บผู้เข้าแข่งขันอาจคาดเข็มขัดหนังหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมได้
   • ห้ามผู้เข้าแข่งขันโรยสารใด ๆ ลงบนวงกลมหรือบนพื้นรองเท้า
   • การขว้างจักรที่ผิดกติกา คือ หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันได้ก้าวเข้าไปในวงกลม และทำการขว้างจักรออกไปแล้ว ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสขอบวงกลม
   • ในการแข่งขันนั้นผู้เข้าแข่งขันจะหยุดการแข่งขัน หรือออกไปจากวงกลมก็ได้ เมื่อออกจากวงกลมจะต้องก้าวออกข้างหลัง จากนั้นจะกลับเข้ามาอยู่ในทางนิ่ง และเริ่มต้นการแข่งขันใหม่อีกครั้ง
   • การแข่งขันที่ได้ผลนั้นจักรจะต้องตกอย่างสมบูรณ์ในขอบในของรัศมีการขว้างเท่านั้น
   • การแข่งขันจะออกจากวงกลมไม่ได้จนกว่าจักรจะตกพื้นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อออกจากวงกลมจะต้องออกทางครึ่งหลัง ซึ่งมีเส้นสีขาวเป็นเส้นกำหนดเขต เส้นนี้ต่อออกจากด้านนอกของวงกลมโดยต่อจากเส้นผ่านศูนย์กลาง
   • จักรที่ขว้างไปแล้วจะต้องถือกลับมาที่วงกลม ห้ามขว้างกลับมา

   3) แบบฝึกทักษะการขว้างจักร

   1. ยืนเป็นแถวห่างกัน ใช้ยางนอกจักรยานเหวี่ยงไปให้คู่ แล้วไปยืนต่อท้ายแถวตรงข้าม

   2. ปักหลักที่พื้น แต่ละคนยืนห่างจากเสาพอสมควร เหวี่ยงยางนอกจักรยานให้คล้องลงที่หลักนั้น

    

กลับหน้าแรกกลับบทเรียน